Lojalti programi e-poslovanja

Nagradite lojalno ponašanje i zadržite ponovno vraćanje kupaca

POVEĆAJTE PONOVNE KUPOVINE

Podstaknite kupce sa relevantnim ponudama i ostvarite veći promet i veću konverzaciju.

STEKNITE NOVE KUPCE

Povećajte svest o Vašoj robnoj marci i dovedite kupce sa snažnijim mehanizmom za preporuke.

RAZUMITE PONAŠANJE KUPCA

Sakupite vredne uvide za unapređenja poslovnih operacija i marketinške efikasnosti.

SAZNAJTE VIŠE

Kontakt - napomena
Želim demo uživo od strane konsultanta LOYAX-a.Preferiram samo komunikaciju elektronskom poštom

Pružanjem vaših kontaktnih podataka, ovlašćujete LOYAX
da Vas kontaktira sa daljim informacijama.