Ритейл Програми за Лоялност

Задържете клиентите си и
изградете дълготрайна лоялност.

Повече повтарящи
се поръчки

Увеличете честотата на пазаруване и размера на кошницата с целеви оферти и кампании.

Множество маркетингови
възможности

Ангажирайте клиентите с подходящи оферти чрез имейли, социални и push съобщения.

Богати клиентски
данни

Разберете къде, кога и как купуват клиентите Ви.

Открийте повече

Предпочитания за връзка
Искам демонстрация на живо от консултант на LOYAX.Предпочитам комуникация по имейл
Съгласен съм, този уебсайт да съхранява моята подадена информация, за да могат да отговорят на моето запитване.